SALE

ลดราคา 30%
NUDE
LUX
ราคาปกติ 1,890.00 ฿ ราคาขาย 1,323.00 ฿
ลดราคา 20%
BEIGE
KEIRA
ราคาปกติ 1,590.00 ฿ ราคาขาย 1,272.00 ฿
ลดราคา 30%
WHITE
EYELETS
ราคาปกติ 1,690.00 ฿ ราคาขาย 1,183.00 ฿
ลดราคา 20%
BLACK
LINNY
ราคาปกติ 2,490.00 ฿ ราคาขาย 1,992.00 ฿
ลดราคา 30%
BLACK
OPEN-MIND
ราคาปกติ 2,390.00 ฿ ราคาขาย 1,673.00 ฿
ลดราคา 34%
SKY BLUE
ARLENE
ราคาปกติ 1,790.00 ฿ ราคาขาย 1,190.00 ฿
ลดราคา 20%
BLACK
CANARY-GL
ราคาปกติ 1,990.00 ฿ ราคาขาย 1,592.00 ฿
Shop Location
  • สยามเซ็นเตอร์ ชั้น M
  • เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ชั้น 1
  • เทอร์มินอล 21 อโศก ชั้น G โรม
  • เทอร์มินอล 21 พัทยา ชั้น G ปารีส